Medlemsbetingelser

1. BONUS

Bonus genereres gjennom handel med vanlig bankort (debetkort) i butikker som er tilknyttet bonusprogrammet. Dersom du har flere bankkort må du registrere kontonummeret som er tilknyttet det bankkortet du vanligvis bruker når du handler. Kontant betaling registreres ikke i bonusprogrammet og genererer ikke bonus.

Bonus er avtalt med den enkelte butikk/kjede som prosentvis andel av kjøpet. Butikken kan øke eller minske bonusandel i utvalgte perioder eller tidsrom.

Medlemmer i bonusprogrammet tildeles bonus som kan løses ut som bonusbevis. Bonusbevis kan brukes til å handle for i gjeldende butikk/kjede. Bonus kan løses ut på PC/Mac eller på smarttelefon. Løser du ut din bonus på PC/Mac får du tilsendt et bonusbevis som pdf på epost samtidig som bonusbeviset gjøres tilgjengelig for gjeldende butikk for kontroll. Løser du ut din bonus på smarttelefonen vil bonusbeviset bli umiddelbart synlig på smarttelefonen (forutsetter at du har tilgang til internett). Smarttelefonen må vises til butikkpersonalet (personen i kassen) og skal løses ut av butikkansatt. Oversikt over opptjent bonus vil være tilgjengelig på “min side” (både på internett og mobil) senest 2 virkedager etter handel.

Hvor stor andel av opptjent bonus som skal løses ut, bestemmer du selv. Bonusbeviset utløst på PC/Mac og som sendes til deg på epost kan overdras til andre etter ditt samtykke ved signatur. Utløst bonus må brukes i sin helhet ved anvendelse av utstedt bonusbevis. Bonus er gyldig det året den er opptjent og det påfølgende kalenderår. Dersom en tilbyder utgår fra programmet kan kortere frister gjelde. Eventuell annen tidsbegrensning for bonusbevisets gyldighet fremgår av betingelsene som butikken selv setter på informasjonssiden om bonusprogrammet du er medlem av. Urettmessig opptjent og anvendt bonus vil medføre erstatningsansvar og tilsending av faktura til medlem. Bonus kan ikke kombineres med andre rabattavtaler.

2. BRUKERTILGANG

Medlemmer har tilgang til «min side» på internett via PC/Mac – og på mobil (smarttelefon). På ”min side” finnes oversikt over opptjent bonus og mulighet for å løse ut bonusen som bonusbevis som kan brukes til å handle for.

3. BEHANDLING AV KUNDEINFORMASJON

Selskapet Maincard er teknisk leverandør av systemet som drifter ditt bonusprogram. Maincard drifter og bearbeider data i bonusprogrammet på vegne av butikker, idrettslag og organisasjoner
. Ved deltagelse i programmet samtykker du til at kontaktinformasjon og kjøpsinformasjon gjøres tilgjengelig for Maincard og Maincards partnere
. Informasjonen vil kunne anvendes til utsendelse av tilbud på epost, sms, telefon eller vanlig post. Informasjonen vil ikke bli videreformidlet til andre. All behandling av kundeinformasjon skjer i samsvar med Lov om behandling av personopplysninger av 14.04.2000 og Datatilsynets retningslinjer.

4. ENDRINGER

Medlemsbetingelsene kan endres med 1 måneds varsel.

5. OPPSIGELSE AV MEDLEMSKAP

Ved brudd på medlemsbetingelsene, misbruk av bonusbevis eller annet mislighold, kan medlemskapet bli oppsagt med øyeblikkelig virkning, samt medføre politianmeldelse. Oppsigelse av medlemskap gjøres ved å sende skriftlig oppsigelse til Maincard AS, som håndterer medlemsinformasjonen. Kontaktinformasjon finnes på www.maincard.no. Opptjening av bonus opphører samtidig med registrering av oppsigelse. Eventuell opptjent bonus må løses ut før oppsigelse.

6. ADRESSEENDRINGER MV.

Du plikter å melde endring av navn, adresse og andre opplysninger. Dette gjøres ved å endre dine opplysninger på ”min side”.

7. REKLAMASJON

Ved eventuell reklamasjon på beregning av bonus må kvittering fremlegges.

8. FORCE MAJEURE

Dersom det skulle oppstå forhold som gjør det umulig å tildele bonus eller vareleveranse, herunder krig, streik, opprør, brann, konkurs eller lignende opphører forpliktelsen så lenge forholdet varer.